Registration

Přijedu na P.H.A. do Karlových Varů!
Jméno
 1. (required)
 2. (required)
Adresa
Osobní informace
Klubové info
Kontakty
 1. (valid email required)
Ostatní info
 

cforms contact form by delicious:days

Mezi prvních sto přihlášených v „ČT“ i v „MT“ vylosujeme v každém týdnu pět hokejek!!!


Cena:
Záloha: (Splatná ihned po obdržení „potvrzení o účasti“ s bankovním spojením) 300 Eur.
Doplatek: (Splatný v hotovosti v den zahájení v rámci registrace přímo v Karlových Varech) 490 Eur.
Celková cena: (All inclusive s ubytováním v hotelu MARTTEL Karlovy Vary) 790 Eur.

Sleva
1. Při dvou a více účastnících z jedné rodiny je sleva 50 EUR z celkové ceny pro každého.
2. Pro brankáře je také sleva 50 EUR z celkové ceny.

Při platbách (či převodech) v CZK dle aktuálního denního kurzu k EUR v KB

Podmínky účasti:

 1. Odpovídající věk a zvládnuté základy bruslení a vedení kotouče (min 2-letý trénink)
 2. Přihláška je pouze tehdy platná, když ihned po obdržení o účasti uhradíte zálohu (bankovní spojení bude uvedeno v potvrzení o účasti)
 3. Přívézt sebou: zdravotní kartu, kompletní hokejovou výstroj, sportovní oblečení a obuv, věci na plavání (další podrobné informace obdržíte 1-2 týdny před zahájením).
 4. Při nedostatečném počtu přihlášených může být kurz zrušen a již zaplacené zálohy budou vráceny.
 5. Nárok na odškodnění při nezaviněném nekonání či předčasném ukončení účastníkům nevzniká.
 6. Pojištění: všichni účastníci musí mít v době konání PHA kromě běžného zdravotního pojištění také pojištění odpovědnosti za škodu.
 7. Každý účastník a jeho rodiče se touto přihláškou zavazují k dodržování „Řádu PHA“ v průběhu celého kurzu. V případě, že účastník nebezpečně poruší „Řád PHA“, může hlavní trenér PHA rozhodnout o jeho vyloučení PHA. Nevyčerpaná část kurzovného pak bude vrácena jeho rodičům.

Storno podmínky:

Přihláška se zaplacením zálohy stává závaznou. Pokud se účastník odhlásí:

 1. do 31.05.2020 – stornopoplatek činí 20 % ze zálohy.
 2. po 31.05.2020 – stornopoplatek činí 50% ze zálohy.
 3. od 01.07.2020 – stornopoplatek činí 100% ze zálohy.
End of the Registration 31.05.2012
There will be a hockey stick drawing every P.H.A. week for first 100 registrations !!!